Beskæring af krone på lindetræ

Kronen på lindetræet her på Amager blev beskåret af Rosener Træpleje. Som altid er sikkerheden i top, når Peter Rosener klatrer.
Alle foto er taget af Karin Rørbech.

Træet beskæres omkring hvert tiende år, for at kronen ikke skal lukke haven for lys og luft. Med beskæring af professionel træplejer sikres træets sundhed, og symmetri og træets æstetik bevares.